Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

Zarządzenie
Wójta Gminy Chełm
z dnia 29.01.2024 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Uchwały Nr LXX/667/2023 Rady Gminy Chełm z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chełm z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. Zarządzam, co następuje:
                                                                    § 1
1. Do oceny ofert złożonych w ramach Konkursu powołuję Komisję Konkursową
w składzie:
Lucjan Piotrowski - przewodniczący
Ryszard Mielniczuk – członek
Mirosław Mysiak - członek
2. Zadaniem Komisji będzie zaopiniowanie zgłoszonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym w 2024 r.

                                                                    § 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

                                                                    § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiesław Kociuba
Wójt Gminy Chełm

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.