Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

Zapraszamy na L sesję Rady Gminy Chełm VIII kadencji, która odbędzie się 30 sierpnia 2022 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.
 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
4. Wystąpienie Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce – Jazików,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022;
3) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
5) w sprawie wyrażenia woli przejęcia w zarząd przez Gminę Chełm od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości gruntowych stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 Lublin-Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk
(z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma) odcinek nr 3: obiekt WD – 15 (wraz 
z obiektem) – węzeł „Chełm Zachód” (bez węzła)”;
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(obręb Parypse);
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(obręb Rożdżałów);
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (obręb Żółtańce- Kolonia);
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
10) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rudka;
11) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawadówka;
12) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Janów i Żółtańce-Kolonia;
13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Janów - 62/28);
14) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Jagodne);
 
15) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Janów);
16) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Okszów - Kolonia );
17) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełm;
18) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
19) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chełm w roku szkolnym 2022/2023;
20) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa, pedagoga, logopedy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad.

 

Władze Gminy i Rada Gminy Chełm

2018-2023

 • Wiesław Kociuba

  Wiesław Kociuba

  Wójt

 • Lucjan Piotrowski

  Lucjan Piotrowski

  Zastępca Wójta

 • Małgorzata Bukowska-Witos

  Małgorzata Bukowska-Witos

  Skarbnik

 • Paweł Ciechan

  Paweł Ciechan

  Sekretarz

 • Artur Kubacki

  Artur Kubacki

  Przewodniczący Rady

 • Andrzej Oleksiejuk

  Andrzej Oleksiejuk

  Z-ca Przewodniczącego Rady

 • Aleksander Kowalczyk

  Aleksander Kowalczyk

  Z-ca Przewodniczącego Rady

 • Iwona Wnuk - Gregorczyk

  Iwona Wnuk - Gregorczyk

  Członek Rady

 • Marek Chybiak

  Marek Chybiak

  Członek Rady

 • Krzysztof Dziechciaruk

  Krzysztof Dziechciaruk

  Członek Rady

 • Marcin Grzywna

  Marcin Grzywna

  Członek Rady

 • Andrzej Jagnicki

  Andrzej Jagnicki

  Członek Rady

 • Lucjan Jarocki

  Lucjan Jarocki

  Członek Rady

 • Dariusz Kiełek

  Dariusz Kiełek

  Członek Rady

 • Andrzej Lewiński

  Andrzej Lewiński

  Członek Rady

 • Michał Sawicki

  Michał Sawicki

  Członek Rady

 • Zbigniew Smolira

  Zbigniew Smolira

  Członek Rady

 • Janusz Stańkowski

  Janusz Stańkowski

  Członek Rady

 • Tadeusz Szachoń

  Tadeusz Szachoń

  Członek Rady

 • KOMISJE

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.