Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi budowy przyłączy do kanalizacji w Pokrówce, przedstawiamy wyjaśnienie i podstawy prawne związane z budową wodociągów i kanalizacji przez samorządy. Jednocześnie informujemy, że wpisy jakie się pojawiły nie mają uzasadnienia w myśl obowiązujących przepisów prawa.  

 Zgodnie z  aktualnie obowiązującymi przepisami, realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Zapis taki wynika wprost z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 poz. 537 ze zm.) Stanowisko to znajduje też potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie. Zgodnie z wyrokiem z dnia 1 czerwca 2022 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego (III OSK 4959/21) realizacja budowy przyłącza następuje na koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, a co za tym idzie sporządzenie dokumentacji technicznej wymaganej zgodnie z prawem budowlanym należy do kosztów obciążających osoby ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Wskazać ponadto należy, że przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej, zaś przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2018 r., III SK 56/15).

            Mając powyższe na uwadze należy jednoznacznie stwierdzić, że inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej w Pokrówce jest realizowana zgodnie z normami i przepisami prawa. Do właściciela nieruchomości należy podjęcie decyzji o ewentualnym wykonaniu przyłącza. 

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.